Denne siden er viet de collier som har bodd hos oss i Villa Bugen , men som vi av forskjellige årsaker vi har mistet.

Hvis en klikker seg inn på den enkelte, får en se litt av historien bak hver hund. De har alle vært kjære medlemmer av vår familie, og vil fremdeles være med oss i våre hjerter.

                                             

Mira                   Hera            Tara          Akira       Luna