Hilde´s kursaktivitet.

            Gjennomført instruktørkurs i regi av Doglife Hundetjenester , året 2014 - 2015.

                1 - årig opplæring bestående av :  - Læring, undervisningsmetoder, undervisningsformer, etikk

                                                                        -  Fra valp til voksen, utviklingsfaser, miljøtrening, sosialisering, rasekunnskap

                                                                        - Hundens språk, egenskaper, mentalitet, atferd, mentaltester

                                                                        - Læringsteori, øvelseslære, motivasjon, engasjement, oppbygging av undervisning. 

Egne kurs :                  Valpekurs 2017, med hjelpeinstruktør Liss Berg.

                                      Hverdagslydighet 2017, med hjelpeinstruktør Liss Berg.

                                      Valpekurs 2018, med hjelpeinstruktør Liss Berg.

                                    Hverdagslydighetskurs 2019,oppstart 12.mars med hjelpeinstruktør Liss Berg.

 

Kurs med Tindra :      Valpekurs høsten 2018, instruktør Hilde Nilsen og hjelpeinstruktør Liss Berg.

                                     Lydighetskurs januar/ februar 2019  hos Doglife, instruktør Marit Bakksæter.

                                     Hverdagslydighetskurs 2019,oppstart 12.mars, instruktør Hilde Nilsen med hjelpeinstruktør Liss Berg.

     Utstillingskurs i regi av Orkdal Hundeklubb 9. og 14.mai 2019, instruktør Elisabeth Bugge Olsen

 

 Kurs med Gaia:        Helgekurs videregående rallylydighet 17-18.11.2018 hos Doglife, instruktør Marit Bakksæter.

 

 

Kurs med Eros :          Lydighet helgekurs i juni 2014 hos Glade Hunder, instruktør Tone Mork.

                                     Hverdagslydighet  18.06.2014 med instruktør Line Bjørshol.

                Agilyti 1 høsten 2014 hos Sportshunder, instruktør Eirin Dahl.

                Rallylydighet vinter 2014/2015  hos Sportshunder, instruktør Eirin Dahl.

                NKK Lydighetskurs med instruktør Bente Ascim.

                 Rallylydighet 22/24.01.2016 hos Doglife, instruktører Solveig Zetterstrøm og Cathrine Sallaup.

                 Rallylydighet helgekurs 7/8.05.2016 hos Gøy med Hund,  instruktører Thomas Håkonsløkken og Nina Tandberg.

                 Passeringskurs 04.04.2017 hos Orkdal Hundeklubb, instruktør Monica Gray.

                 NKK Lydighetskurs til Bronsemerket hos Studieforbundet Natur & Miljø, instruktør Kristin Estenstad.

                 Engasjementskurs hos Doglife, instruktør Gunhild Eggen. 

                 Rallylydighet  09.01.2018 hos Orkdal Hundeklubb, instruktør Eirin Dahl.

                 Smellerkurs hos Doglife, instruktør  Mascha Meland. 

                 Konkurranselydighet LP / Bruks- LP 01.10.18 - 17.01.19, instruktører Kristin Estenstad og Rita Thorbro 

                 Konkurranserettet rallylydighet 29.-31.mars 2019, instruktør Roger Fredriksen   

               

 Kurs med Luna     Valpekurs hos Doglife med instruktør Marit V. Hansen.

Konkurranselydighet valp og unghund hos Doglife, instruktør Cathrine Sallaup.

Rallylydighet nybegynner hos Doglife, instruktør Dagrun Brandvik.

Rallylydighet viderekommende, hos Doglife, instruktør Dagrun Brandvik.

Rallylydighet helgekurs hos Orkdal Hundeklubb, instruktør Solveig Zetterstrøm.