Hemne kommune ligger i Sør - Trøndelag , helt sør på grensen til Møre - og Romsdal . Kyrksæterøra er det største tettstedet og hovedsetet i kommunen. Her finner en kommuneadministrasjon , skoler , legesenter , banker , post , handlegate og mye annet. 

Kyrksæterøra ligger innerst i Hemnefjorden , og gjennom sentrum renner en elv , Søa , som leder fra sjøen og opp til Rovatnet. Her er det laksetrekk , noe som er svært populært i sesongen.

Kyrksæterøra er bygget rundt en del hjørnesteinsbedrifter , så som smelteverk ,  fiskeoppdrett ,  trevareindustri og annet  , men er omgitt av gardsbruk i varierende størrelser. Som et skolesenter trekker en også inn folk fra de omkringliggende områder.

I fjorden er det gode muligheter for et allsidig fiske , så både koketorsken og krabben kan hentes her. I naturen rundt om i kommunen ligger mange fine fiskevann , med fine bestander av ørret og til dels røye.

Det er også bra jaktmuligheter , så i de forskjellige sesongene jaktes det på blant annet på elg , hjort , rådyr , rype og skogsfugl. At det er et ypperlig turterreng til helsebringende rekreasjon , skulle vel komme frem av bildene på denne siden .

Hva er vel bedre enn å sitte en nydelig dag ved slike stille vann , og bare la tankene fly . Det gir ro og fred i sjelen . Det får ikke våge at fisken ikke alltid er like bitevillig på sånne dager.

På de høyeste toppene får en et bra utsyn over kommunen , og det mangfoldet av naturopplevelser den har å by på . Er en heldig kan en plukke seg litt multer på sine turer , blåbær og tyttebær er heller ikke fraværende .

Vinterdagen kan en benytte oppkjørte skiløyper i deler av kommunen , eller en kan ta seg en tur i uberørt snø , i et vinterfjell som på fine dager kan gi naturopplevelser en kan ta med seg videre i livet , og tenke tilbake på med glede . .              

 

Øragata har vært det ubestridte sentrum i Kyrksæterøra i lange tider , og selv om mye av handelsstanden i dag har sitt virke i utkanten av sentrum , ser det ut til at det er tendenser til at Øragata kan få tilbake sin storhetstid , både som handlegate og samlingssted for bygdas befolkning. Bildet til høyre viser Kyrksæterøra sett fra Haugen , og du ser direkte over til Bugen .